torsdag 10 mars 2016

Vi bör göra skillnad på staten och enskilda människor

I en debattartikel i Expressen ifrågasätter Negar Josephi om det är möjligt att göra skillnad på Republiken Israel och judar. Hon menar att judar är så pass intimt förknippade med Israel att det inte går, inte ens för judar som bor och är medborgare i andra länder.


Det här är ett märkligt resonemang. En människa är en individ och skall inte behöva kopplas samman med en stat bara för att människan har visst etniskt och religiöst ursprung gemensamt med majoritetsbefolkningen i staten.


Med samma resonemang skulle fel begångna av Konungariket Sverige också kunna åberopas gentemot finlandssvenskar, fel begångna av Förbundsrepubliken Tyskland också kunna åberopas gentemot österrikare, liechtensteinare och tysktalande schweizare och fel begångna av Republiken Österrike också kunna åberopas gentemot tyskar, liechtensteinare och tysktalande schweizare.


Jo, visst är det möjligt att göra skillnad mellan en stat och människor som har viss bakgrund gemensamt med den staten. Det är önskvärt att göra en sådan skillnad.

Inga kommentarer: