lördag 19 november 2016

Det är fortfarande 50 km/h som gäller

I morse hade jag följande insändare publicerad i Nerikes Allehanda:


Svar på artikel i NA den 16 november 2016. 


I en nyhetsartikel i NA den 16 november 2016 om Hertig Karls Allé och en framtida ombyggnad av denna gata, citerar reportern kommunalrådet Björn Sundin (S): "Man kommer att sänka hastigheter för all stadstrafik i framtiden i hela landet. Den nya nationella bashastigheten för städer är 40 kilometer i timman."

Antingen är Björn Sundin felciterad, eller så har han uttalat sig utifrån felaktig information. Det är möjligt att bashastigheten i tätort kommer att sänkas, men det är inte säkert. Om så kommer att ske, är det ännu lång tid till dess det blir aktuellt för Örebro kommun att sänka den generella hastigheten i kommunens tätorter.

Jag föredrar att tro, att Björn Sundin inte far med medveten osanning för att stödja sina egna politiska förslag. Hans förslag om att bygga om gator i centrala Örebro är nämligen ofta inte bra, eftersom de minskar framkomligheten för trafiken.

Bashastigheten i tätorter i Sverige är 50 km/h. Det framgår av 3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). Det finns inga beslut om att sänka bashastigheten. Regeringen har i beslut den 1 september 2016 (diarienummer N2016/05491/TS) givit den statliga myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda sänkt hastighet i tätort. Förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en generell sänkning skall utredas. I uppdraget ingår också att analysera alternativ till en generell sänkning av bashastigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet senast den 20 oktober 2017.

Det är orimligt att planera ombyggnad av gator och andra allmänna platser i Örebro kommun utifrån en felaktig uppfattning om att det skulle vara beslutat att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas. Än så länge är bashastigheten 50 km/h. Den kanske kommer att så förbli. Fram till dess det eventuellt är klart att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas, bör tätorternas huvudleder utformas utifrån nu gällande bashastighet på 50 km/h.


Daniel Granqvist (M)
Andre vice ordförande, Programnämnd Samhällsbyggnad
Ledamot, kommunfullmäktige

Inga kommentarer: