måndag 21 november 2016

Tyskregistrerad bil borde ha varit svenskregistrerad

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 3 november 2016 (mål nr 1345-16) slagit fast att en tysk medborgare som är bosatt och folkbokförd i Sverige sedan 2008 inte kan undgå försenings- och tilläggsavgifter för infrastrukturavgift på väg.


Det var ostridigt att hennes bil hade passerat betalstationer för infrastrukturavgift i Sundsvall i april och maj 2015. Fakturor för avgifterna skickades till hennes adress i Tyskland, eftersom bilen var tyskregistrerad och hennes adress i Tyskland fanns i det tyska fordonsregistret. Eftersom hon bor i Sverige fick hon inte fakturorna i tid för att betala dem och överklagade försenings- och tilläggsavgifterna. Skyldighet att betala infrastrukturavgift inträder vid passage av betalstation för sådan avgift, inte genom det senare beslutet eller mottagande av beslutet om sådan avgift.


Det är möjligt att slippa betala försenings- och tilläggsavgifter om det vore "uppenbart oskäligt" att ta ut dessa avgifter, enligt 19 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg.


Kammarrätten konstaterar att orsaken till att fordonsägaren inte nåddes av besluten framför allt tycks bero på eget agerande, eftersom en person med hemvist i Sverige skall ha sitt fordon registrerat i Sverige. Detta framgår av 12 och 14 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Den restriktivitet som ligger i orden "uppenbart oskäligt", innebär enligt kammarrätten att omständigheterna i fallet inte kan anses utgöra grund för befrielse från avgifterna.


Det här är en mycket bra dom. Den visar bland annat vikten av att ha sin bil svenskregistrerad, för den som bor i Sverige.Inga kommentarer: