onsdag 28 juni 2017

E20 och Göta kanal

I dag körde jag hem till Örebro från Västkusten längs E20 genom Västergötland. När jag kom till Lyrestad fick jag, och många andra bilister, stanna. Det var broöppning vid Göta kanal. En lång kö av bilar fick vänta, bland dem lastbilar i yrkestrafik.

Efter ett tag såg vi skälet till broöppningen: en segelbåt av fritidsbåtstyp. Det satt ett par människor på båten. Jag kunde inte se dem så noga, men jag fick för mig att de satt och log när de sakta for förbi. Även om de inte medvetet hånlog, måste leendena ha sett ut som hånleenden för de väntande bilister som såg dem.

Det är pinsamt att svenska staten tillåter att en Europaväg, en av Sveriges mest trafikerade vägar, korsar en kanal på ett sådant sätt att bron över kanalen ibland måste öppnas och all fordonstrafik på vägen måste vänta. E20 borde byggas ut till motorväg här, med en högbro över Göta kanal som aldrig behöver öppnas. Det skulle gynna trafikflödena på E20, därmed skulle restider minska, produktivitet öka och BNP bli högre.

Inga kommentarer: