fredag 16 juni 2017

En statsman har avlidit

Helmut Kohl, som var förbundskansler och dämed politisk ledare för Förbundsrepubliken Tyskland från 1982 till 1998, har avlidit i dag. Han blev 87 år gammal.

Helmut Kohl kommer sannolikt främst att bli ihågkommen för sitt arbete för att förena Förbundsrepubliken Tyskland med Tyska Demokratiska Republiken, sedan den kommunistiska diktaturen i den senare staten fallit hösten 1989. Det fanns en tidsperiod då en sådan förening var möjlig, Helmut Kohl insåg det och såg till att få stöd från de gamla segrarmakterna från andra världskriget för detta. Om det inte hade varit för Helmut Kohl, hade Östtyskland kanske fortfarande hade varit ett självständigt land – förvisso demokratiskt och medlem av EU, men mycket mer än nu en fattigare, mindre utvecklad kusin till Västtyskland.

Historiskt handlade det egentligen inte om en återförening av Tyskland, även om det är lätt att uttrycka sig så. När de tyska staterna slutligen splittrades, genom att Napoleon I av Frankrike upplöste det gamla svaga Tysk-Romerska riket 1806, blev "Tyskland" mer ett diffust, geografiskt begrepp. Det fördes många diskussioner, förhandlingar och några krig, innan de flesta tyska stater enades under Preussens kung som ny kejsare 1871. Österrike ställde sig utanför, där fanns redan en kejsare som härskade över en multinationell stat med en stor ungersk och stora slaviska befolkningar. Efter första världskriget störtades kejsarna i Tyska Riket och Österrike-Ungern. Österrike förlorade alla sina områden där inte tyskar var i majoritet ch det förekom många önskemål om att förena Republiken Österrike med Republiken Tyska Riket. Segrarmakterna i första världskriget gick inte med på det. Tyska Riket annekterade och införlivade Österrike 1938, men segrarmakterna i andra världskriget delade på länderna igen. Tyska Riket efter första världskriget var samma stat som det kejsardöme söm bildades 1871, men med ett annat statsskick. Denna stat upplöstes 1945. Förbundsrepubliken Tyskland bildades 1949 och var då en ny statsbildning. Det var också Tyska Demokratiska Republiken, som bildades något senare. Dessa två stater hade aldrig varit en och samma. Strängt taget återförenades de därför inte, när Tyska Demokratiska Republiken upplöstes 1990 och dess förbundsländer fick upp i Förbundsrepubliken Tyskland. Det var inte heller hela det historiska Tyskland som enades, framför allt eftersom Österrike fortfarande är en suverän stat.

Oavsett denna historia, är det rimligt att säga att Västtyskland och Östtyskland enades. Framför allt är det rimligt att framhålla Helmut Kohls stora betydelse för att enandet genomfördes. Det är ett arv han lämnar efter sig för framtiden. Framför allt för detta, men också för mycket annat, förtjänar han att kallas statsman.

Inga kommentarer: