måndag 5 juni 2017

Massakern på Himmelska fridens torg

Den 4 juni för tjugoåtta år sedan satte den kommunistiska diktaturen i folkrepubliken Kina in pansarvagnar på Himmelska fridens torg i Peking, för att slå ned folkliga protester mot regimen. Diktaturen finns kvar. Låt oss komma ihåg det och inte i onödan stödja denna förtryckarregim.

Inga kommentarer: