onsdag 14 juni 2017

Kommunala bolags ägare

I kommunfullmäktige i Örebro kommun i dag stod en person i talarstolen och sade att de som äger kommunens aktiebolag är kommunens invånare. Det kan finnas en retorisk poäng i att säga så, men det är inte sant.


Invånarna i kommunen äger inte kommunen och äger därmed inte de aktiebolag som kommunen äger. Kommunen är en juridisk person, men kommunen har inga ägare. Invånarna är medlemmar i kommunen. Medlemskap innebär inte äganderätt, varken i en förening, en kommun eller någon annan medlemsstyrd organisation.


Det finns andra sätt att ha rätt till en del av en juridisk person än att vara delägare i den juridiska personen, medlemskap är ett sådant sätt. Ägarandelar kan köpas och säljas. Medlemskap erhålls genom inträde i en förening utan att någon annan medlem måste överlåta sitt medlemskap, medlemskap i en kommun erhålls genom att bli fast bosatt i kommunen. Det är skillnad. Det är därför det också är fel att säga att kommunens invånare, kommunens medlemmar, äger kommunen eller de bolag som kommunen äger.


Det är kommunen som äger sina bolag, men ingen äger kommunen. Medlemmarna i kommunen är medlemmar, inte ägare.

Inga kommentarer: