fredag 17 mars 2017

ATG får ha monopol

Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut om rättsprövning den 15 mars 2017 (mål nr 4716-16) kommit fram till att regeringens beslut att för ytterligare ett år ge ATG monopol på spel på hästar i Sverige var lagligt. Domstolen gjorde en grundlig genomgång av EU-rätt och svensk rätt och drog slutsatsen att beslutet inte stred mot någon rättsregel. Sedan avskrev domstolen målet från vidare handläggning, eftersom den tid för vilket monopolet skulle gälla enligt beslutet redan hade passerats. Avskrivning kan innebära att en fråga inte prövas i sak. Det var ändå bra att beslutet prövades i sak, eftersom beslut av Högsta förvaltningsdomstolen har prejudicerande verkan och därför har betydelse för motsvarande beslut om monopol på spel på hästar i framtiden. Mycket kort kan det sägas i sak, att det går bra att ha ett statligt kontrollerat monopol, när det gäller spel om pengar.

Inga kommentarer: