onsdag 15 mars 2017

Rysk abdikation

För hundra år sedan i dag abdikerade Rysslands senaste kejsare, Nikolaj II.

Det går att säga mycket om orsakerna till abdikationen, legitimiteten av den och följderna av den. Oavsett vad man tycker om den ryske kejsarens så gott som enväldiga politiska makt, torde dock alla vettiga människor vara överens om att följden av de ryska revolutionerna 1917 ledde till svåra försämringar för det ryska folket och för världen. Den kommunistiska diktaturen som följde var bara positiv för en liten maktelit i det kommunistiska partiet.

Det hade varit bättre om Ryssland hade kunnat utvecklas till en konstitutionell monarki av den typ som nu fins i flera lömder i norra och västra Europa. Då skulle Ryssland sannolikt vara mer fredligt och demokratiskt även nu.

Kejsardömets fall var en tragedi av flera, till följd av första världskriget. Vi kan inte göra historien ogjord, men vi kan lära oss av den. En demokratisk, konstitutionell monarki är sannolikt det mest stabila styresskick ett land kan ha. Det skulle kunna återinföras i Ryssland. Det vore rimligtvis positivt för fred och frihet i och kring Ryssland. Jag hyser en något fåfäng förhoppning om att så kan ske.

Inga kommentarer: