onsdag 22 mars 2017

Körkortet som id-handling

Infrastrukturminister Anna Johansson var i dag på besök på Transportstyrelsen, där jag arbetar. Det gavs tillfälle till frågor, så jag ställde en fråga om körkortet som id-handling. Ministern inser att det finns ett stort värde i att körkortet är id-handling. Det är bra, det torde vara vad folk i gemen anser och det stödjer det ständiga arbetet vi lägger ned på Transportstyrelsen på att stärka körkortets säkerhet och funktion som id-handling.

Inga kommentarer: