torsdag 2 mars 2017

Ingen värnplikt, tack!

Den senaste borgerliga regeringen avskaffade i praktiken värnplikten i Sverige. Det bör så förbli.

På ett filosofiskt plan är värnplikt tvångsarbete och således statligt slaveri. Staten är en juridisk person som är till för att skydda medborgarnas friheter och rättigheter. Detta skyddas inom statens gränser genom polis, rättsväsende och övriga rättsvårdande myndigheter. Det skyddas gentemot yttre fiender främst genom militären. Om staten tvingar medborgarna att delta i det militära försvaret, inskränks den frihet som staten är satt att försvara.

Värnplikt är inte heller praktiskt. Alla arbetsuppgifter utförs bäst om arbetet är frivilligt. Värnplikt bygger på tvång, men riket försvaras inte bra av personer som är omotiverade och tvingade att göra militärtjänst. Det är bättre att låta dem som vill göra militärtjänst göra det, mot en god lön, än att ha värnplikt.

Värnplikt infördes första gången av den första franska republiken i slutet av 1700-talet. Det krävdes revolutionära, kollektivistiska idéer för att komma på tanken att varje vapenför man skulle tvingas att delta i det militära. Sverige införde värnplikt 1901, på den tiden då militärmakt ofta räknades i det antal soldater som ett rike kunde ställa under fanan. Redan under första världskriget blev kriget så beroende av teknik att värnplikten egentligen var överspelad. Ryssland kunde ersätta soldater på östfronten, men hade inte vapen till dem.

Ju mer tekniken har utvecklats, desto mindre betydelse har de militära styrkornas numerär för styrkornas slagkraft. USA har länge haft världens starkaste militärmakt utan att ha värnplikt.

De som är angelägna om att arbeta för svenskarnas friheter och rättigheter kommer att göra det, genom militärtjänst eller på annat sätt. Om det skulle bli krigsfara, skulle fler vilja ställa upp i det militära. Det behövs inte värnplikt för detta.

2 kommentarer:

Christofer Kärrdahl sa...

Om det är krigsfara är det för sent att få folk att ställa upp.
Då har vi bara kvar att studera mönsterdjupet på nära håll när vi blir överkörda.
Om vi utgår ifrån att det ska ta 10 månader att utbilda en årskull på 4000 soldater så kan du roa dig med att räkna ut hur lång tid det tar att utbilda och utrusta ett numerärt mycket större försvar.
Sedan kan du fundera på hur länge sedan det var som fienden redan hade ockuperat landet när försvaret var färdigutbildat och redo att försvara våra gränser.

Kom ihåg att Försvarsmakten ska plocka ut 4000 män och kvinnor ur en årskull på 90000 personer. Sannolikt bör man kunna finna de mest motiverade och lämpade bland dessa. 4000 personer som är villiga att utföra "statligt slaveri" för att du och jag ska kunna leva i ett fritt demokratiskt land.
Allt går inte ut på individens frihet. För att individen ska kunna njuta av sin frihet måste man kollektivt verka för och försvara friheten för att kunna utöva den.

Daniel Granqvist sa...

De 4 000 personer som Försvarsmakten anser sig behöva, borde de få budgetmedel för att anställa med attraktiva anställningsvillkor på frivillig grund.