lördag 10 oktober 2015

En icke bindande överenskommelse

Vissa debattörer till vänster i politiken är mäkta förgrymmade över att Decemberöverenskommelsen har sagts upp, genom beslut av Kristdemokraternas högsta beslutande organ, rikstinget.

Decemberöverenskommelsen var inget juridiskt bindande avtal. Överenskommelser mellan partiföreträdare om hur man skall rösta är aldrig det. Ingen part till överenskommelsen kan dra någon annan part till domstol för brott mot avtalet.

Förvisso skall avtal hållas även utanför juridikens fält. Samtidigt ingicks Decemberöverenskommelsen av partiledare för olika partier, där ett partis högsta beslutande organ nu har underkänt överenskommelsen. Det är som avtal mellan stater, som statsministrar kan sluta men staternas parlament kan underkänna, eller avtal mellan komnuner, som kommunalråd kan sluta men kommunfullmäktige kan underkänna. De högsta beslutande organen har alltid sista ordet. Nu har Kristdemokraternas riksting beslutat att lämnat överenskommelsen. Då är det så.

Inga kommentarer: