söndag 25 oktober 2015

Normaltid

För andra gången i år har vi ställt om klockorna, inte för att vi har rest till en annan tidszon, utan för att politiker tycker att det är lämpligt att tidszonerna i Europa förskjuts med en timme varje sommarhalvår. Syftet är att folk skall kunna ha mer dagsljus medan de är vakna, som om de inte kan anförtros att själva välja att gå upp tidigare på morgnarna om de vill ha mer dagsljus. Onödigt är det. Vi borde ha normaltid året om, den tid som vi nu har ställt tillbaka klockorna till.

Inga kommentarer: