måndag 19 oktober 2015

Veckonummer

I dag börjar vecka 43. Den har alltid framstått som litet speciell för mig. Det är egentligen inget speciellt med denna vecka mitt under hösten, men det var i vecka 43 när jag gick i första klass i skolan, som jag lärde mig att årets veckor har nummer. Det var 1979. Först långt senare fick jag reda på att veckonummer är något typiskt svenskt. I vissa andra länder benämner de veckorna efter den första dagens datum. Det kan vara ganska bekvämt att ha nummer på veckorna, de fyller ju en funktion i det svenska samhället och de svenska almanackorna, men eftersom många länder inte har dem kanske de kommer kanske bruket av dem att försvinna i framtiden. Veckonummer brukar inte anges i elektroniska almanackor med amerikansk bakgrund. Den som lever får se.

Inga kommentarer: