tisdag 6 oktober 2015

Sällsynt dåligt argument

Några enskilda riksdagsledamöter från partier till vänster i riksdagen har tillsammans lämnat in en motion om att avskaffa monarkin. I ett pressmeddelande säger en av motionärerna, Yasmine Larsson (s): – Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati.

Det här är ett sällsynt dåligt argument. Det finns inget som är dåligt, bara för att det härstammar från en tid då landet inte var demokrati. En institution som har utvecklats med tiden och demokratins framväxt är inte odemokratisk, för att den fanns innan demokratin utvecklades.

Om Yasmine Larssons argument vore sant, borde vi snart få se riksdagsmotioner om att avskaffa Sveriges tingsrätter, hovrätter, kammarrätter och de högsta domstolarna, Justitiekanslern, Justiteombudsmannen, Kommerskollegium med flera statliga kollegier, länsstyrelserna och våra äldsta universitet – för att avsluta med riksdagen. Det kan Yasmine Larsson knappast mena. Då blir också hennes argument riktigt dåligt.

Inga kommentarer: