fredag 2 oktober 2015

Kvinnor blir smartare av att skaffa barn

Ny amerikansk forskning visar att kvinnor, liksom andra däggdjursmödrar, blir smartare av att skaffa barn. Deras hjärnor utvecklas och de blir bättre på att ta hand om många saker samtidigt. Både graviditeten och uppdraget att uppfostra barnen förbättrar hjärnans kapacitet. Fäder som uppfostrar barn får också en bättre hjärnkapacitet, även om effekten inte är lika stor hos dem.

Detta är goda argument för att skaffa barn, framför allt för kvinnor. Det är också goda argument för arbetsgivare för att anställa kvinnor som har eller vill skaffa barn. Den ökade hjärnkapaciteten som moderskapet medför, kan givetvis komma arbetsgivarna till del när modern kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Kan forskningsresultat som detta bidra till högre nativitet? Jag hoppas det. Det föds färre barn i Västvärlden än vad som behövs för att hålla befolkningen på en stadig numerär.

Inga kommentarer: