torsdag 1 oktober 2015

Sedlar

I dag har Sveriges riksbank börjat distribuera nya sedlar, kontanter i svenska kronor. Det kanske kan öka intresset för att handla med kontanter. De nya sedlarna har nyhetens behag. Framför allt är de dock utformade på mer säkra sätt än de gamla sedlarna, vilket gör dem svårare att förfalska.

Det kan vara bekvämt att betala med kort i stället för med kontanter. Fördelen med kontanter är dock den personliga integriteten. Ingen kan registrera den som köper med kontanter, bara att köp görs, inte av vem. Det gör att jag ofta föredrar att betala med kontanter. Jag har som målsättning att öka mitt användande av kontanter i stället för kort, tillfället då Sverige får nya sedlar känns som en bra tidpunkt för att börja med det.

Inga kommentarer: